Giá trị

Coi trọng sự toàn vẹn và hài hòa. Nhìn nhận vấn đề trên quan điểm của đối phương
Thiết lập niềm tin với khách hàng – mối quan hệ với nhà cung cấp, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi “Win-Win”.

Tầm nhìn

Trở thành một công ty sản xuất lò xo được khách hàng tin tưởng bền vững.

Sứ mệnh

Đạt được hơn 90% sự hài lòng của khách hàng.
Tăng giá trị “hạnh phúc” cho công nhân viên.

 

  • 2004  Thành lập và bắt đầu đi vào sản xuất
  • 2020 Bắt đầu xây dựng nhà máy mới
  • 12/2020 Kế hoạch chuyển đến nhà máy mới