Văn hóa công ty

Giá trị: Luôn đề cao giá trị cốt lõi là ” thành tâm và vị tha, chuyên tâm chuyên nghiệp”, Là một doanh nghiệp phải coi trọng đến thành tâm, hài hòa, luôn có lòng vị tha, nhân ái, có tâm thì mới lấy được lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp và nhà đầu tư để đôi bên cùng có lợi; “chuyên tâm chuyên nghiệp” là một thái độ làm việc, sự thống nhất giữa tri thức và hành động.

Tầm nhìn: Nỗ lực không ngừng để đạt được tầm nhìn của công ty là “trở thành một công ty sản xuất ngũ kim nổi tiếng đáng tin cậy.

Sứ mệnh: Với sứ mệnh “nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cung cấp cho khách hàng nhiều giá trị hơn và mang lại cảm giác hạnh phúc cho nhân viên”,

Tổ chức từ thiện trẻ mồ côi, chung tay ủng đồng bào miền trung lũ lụt,tham gia các hoạt động phong trào văn hóa-thể thao của công ty