Lịch sử phát triển

2010

Thành lập năm 2011 tại Bình Dương gần VSIP 1, có 100% vốn đầu tư nước ngoài,

chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm ngũ kim, kim loai máy móc CNC 

2013

Thực hiện quản lí chất lượng theo hệ thống ISO 9001

Nhận chứng chỉ ISO9001

2016

Sử dụng hệ thống ERP vào quản lí

 

2020

Đổi tên công ty thành Công Ty TNHH Chính Xác Điều Thuận

Xây dựng nhà máy mới với diện tích 5000m2

Nhà máy mới đi vào hoạt động